Annuleringsrecht

Je kunt de goederen zonder opgave van reden binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen.

Annulering

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor goederen die per post als pakket kunnen worden verzonden.

Herroepingsrecht voor verzending van pakketgoederen

Als consument heb je het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om van jouw retourneringsrecht gebruik te maken, moet je ons

niceshops GmbH
Franzenhauserweg 15
89081 - Ulm
DE

E-Mail: shop@yaasa.nl
Telefoon: +41 71 223 16 20
Fax: (+43) 720 710740 9000

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over jouw beslissing om dit contract op te zeggen. Je kunt hiervoor ons modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat je jouw kennisgeving dat je jouw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als je je terugtrekt uit deze overeenkomst hebben we alle betalingen geselecteerd die we van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van jouw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat je hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Je hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop je ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan ons

niceshops GmbH
Franzenhauserweg 15
89081 - Ulm
DE

worden teruggestuurd of overgedragen. De deadline is gehaald als je de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, kunnen niet worden ingetrokken.

Gedetailleerde informatie over retouren vind je hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

  1. Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of levering door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  2. Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
  3. Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun zegel na levering is verwijderd,
  4. Contracten voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd,,
  5. Contracten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  6. Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,
  7. Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Klik hier om een voorbeeldretourformulier te downloaden.

Einde van het annuleringsbeleid